Na 17 jaar verandert de PED 97/23/EG naar PED 2014/68/EU

 undefined

Waarom?

 • Huidige basis voor het bepalen van de stofgroep in artikel 9 van de PED (d.w.z. Richtlijn 67/548/EEG) wordt met ingang van 1 juni 2015 vervangen door een nieuwe verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking (nr. 1272/2008). Classificatie van chemische stoffen is dan in lijn met wereldwijd geharmoniseerd systeem.
 • De op “New Approach” gebaseerde richtlijn 97/23/EG in overeenstemming te brengen met de “New Legal Framework” uit 2008. Deze NLF is volgens de Europese Commissie bedoeld om de regels voor het op de markt brengen van producten te stroomlijnen en te vereenvoudigen. Ook zou het dan goedkoper worden voor bedrijven om aan de wetgeving te voldoen…

Wat zijn de veranderingen?

 • Herstructurering van alle overwegingen, artikelen en bijlagen (“Concordantietabel”);
 • Verandering in de fundamentele veiligheidsfilosofie;
 • Nieuwe indeling van stoffen;
 • Herbenoeming van sommige conformiteitsbeoordelingsmodules;
 • Introductie van nieuwe spelers ofwel importeurs, een gemachtigde van een fabrikant die buiten de Europese Unie is gevestigd en distributeurs ;
 • Aangescherpte eisen voor de benoeming en het toezicht op Nobo's;
 • Aangescherpte bepalingen voor markttoezicht;
 • Nieuwe stoffen indeling (artikel 13) vanaf 1 juni 2015;
 • Introductie van de verplichting tot het uitvoeren van een analyse van de risico’s verbonden aan de drukapparatuur, evenals de gevaren.
 • Term “marktdeelnemers” is in de PED opgenomen inclusief wettelijke verplichtingen voor elk van hen.

       Marktdeelnemers onder de PED zijn:

 • Een fabrikant    
 • Een gemachtigde van een fabrikant die buiten de Europese Unie is gevestigd
 • Een importeur
 • Een distributeur

 

Voor verdere informatie over deze wijziging en haar impact voor uw organisatie, kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor. We zijn bereikbaar op ons algemene nummer (+31 88 0903500) of via ons email adres (info@tecona.nl).